مالیات شرکتها

قوانین مالیات شرکت ها در سال 1401

مالیات شرکت ها  از بحث های مهم در امور مالی شرکت ها میباشد زیرا عدم آگاهی از قانون و مقررات آن ، باعث به وجود آمدن جرایم سنگین برای آنها می شود. همچنین باعث عدم دریافت برخی از امتیازها می شود.

مطابق با قانون و مقررات بخش های امور مالیاتی کشور ، کلیه اداراتی که نام آنها در سازمان ثبت شرکت ها به رسمیت رسیده و ثبت شده است، موظف به پرداخت مالیات هستند. ارگان ها به عنوان اشخاص حقوقی، در راستای درآمدی که کسب می کنند، مکلف به پرداخت مالیات می باشند.

مقررات مالیات شرکت ها

در درجه اول باید شروع به تنظیم دفاتر قانونی کنند و مطابق با آن در زمان مقرر ، اظهار نامه مالیاتی خود را تحویل سازمان امور مالیاتی کشور دهند. ارگان هایی که گردش مالی آنها صفر می باشد و فعالیت خاصی نداشته اند ، موظف به ارسال اظهارنامه مالیاتی هستند.

یکی از نکات حائز اهمیت این است که تمامی ارگان ها پس از آن که در سازمان ثبت شرکت ها به ثبت رسیدند موظف به تعیین حوزه مالیاتی خود هستند.

پس از اینکه حوزه مالیاتی خود را مشخص کردند ، موظف اند هر ساله صورت حساب بودجه خود را برای مشخص کردن میزان مالیات شرکت ها ، به همان حوزه تحویل دهند.

جهت تشخیص میزان مالیاتی که هر ارگان باید پرداخت کند ، نیاز است قبل از هر موردی ، سال مالی آن ارگان معین شود.

بدین جهت کلیه مالیات های پرداختی تعیین شده یک ارگان طی چرخه زمانی سال مالی ، مشخص می شود.

طی یک سال مالی ، ارگان کلیه کارکرد خود را در عنوان صورت حساب سود و زیان و ثبت دارایی در اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی  تحویل می دهد تا مالیات پرداختی تعیین شود.

مالیات شرکت ها - مالیات بر ارزش افزوده

چند نوع مالیات شرکتی داریم؟

مهم ترین مالیات شرکتی عبارتند از: مالیات ارزش افزوده، مالیات تکلیفی، مالیات بر درآمد می باشد. نوع مالیات پرداختی بستگی به نوع شرکت دارد.

بیشتر بدانید: قوانین مالیات شرکت ها در سال 1401

مالیات بردرآمد

طبق قانون و مقررات مالیاتی ، از حقوق افراد حقیقی و حقوقی ، مالیات گرفته می شود.

به دلیل اینکه مطابق ماده یک قانون مالیات های مستقیم ، تمامی افراد حقوقی ایرانی مطابق با تمامی حقوق هایی که در ایران یا خارج از ایران بدست می آورد، شامل پرداخت مالیات شرکت ها می شوند.

آن ها از لحاظ یک شخصیت حقوقی ، موظفند کلیه درآمدهای خود را تعیین کرده و بعد از کاهش معافیت ها ، مالیات آن ها را پرداخت کنند.

مالیات بر عملکرد

یکی از انواع مالیات شرکت ها ، مالیات بر عملکرد می باشد که  شرکت ها موظف به پرداخت آن می باشند و بسته بر سود و زیان و چگونگی عملکرد ارگان ها متفاوت می باشد.

این مورد یکی از انواع مالیات های مستقیم می باشد که مطابق با قوانین و مقررات اداره امور مالیاتی ، کلیه شرکت ها موظف هستند که میزان حقوق و مخارج شرکت را در یک سال مالی ثبت کنند و مطابق با آن صورت حساب میزان سود و زیان را تعیین کنند.

بعد از مشخص کردن میزان سود و زیان خالص، شرکت ها موظف هستند که به اندازه 25 درصد سود خالص را برای مالیات بر عملکرد به حساب اداره مالیاتی بپردازند.

پس از اینکه به حساب های خود مراجعه کردند ، صورت حساب ها و اظهارنامه خود را تحویل اداره امور مالیاتی می دهند. این سازمان هم با چک کردن اظهارنامه تا مدت زمان حداکثر یک سال بعد از تاریخ  تحویل اظهارنامه ، میزان مالیات پرداختی را مشخص می کند.

مالیات املاک و اموال شرکت

همچنین ارگان ها مطابق با اموال و املاکی که دارند ملزم به پرداخت مالیات مربوط به آن ها هستند. این مسئله در بند 1 ماده 1 قانون مالیات های مستقیم تعریف شده است.

پرداخت مالیات های تکلیفی

یکی از انواع مالیات شرکت ها ، مالیات های تکلیفی می باشد که شرکت ها موظف به پرداخت آن می باشند و همانند مالیات بر عملکرد ارگان که مطابق با میزان سوددهی و فعالیت ارگان معین می شوند.

بدین جهت ارگان ها ملزم به  انجام کارهای کسر و پرداخت مالیات شرکت ها از حساب های خود را در زمان مشخص ، انجام دهند. مالیات بر حقوق کارکنان از جمله واجب ترین و مهم ترین مالیات تکلیفی می باشد که شرکت ها موظف به کسر و پرداخت آن هستند.

کارفرما به عنوان یک واسطه موظف می باشد ، حق مالیات را از بخشی از حقوق کارکنان خود ، کسر نماید و به حساب سازمان مالیاتی بپردازد.

پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد خدمات مالیاتی مقاله آشنایی با خدمات مالیاتی را بخوانید.

پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

یکی از انواع مالیات ها، مالیات بر ارزش افزوده می باشد که شرکت ها موظف به پرداخت آن می باشند. پرداخت این نوع مالیات ارگان نسبت به دیگر مالیات ها راحت تر می باشد و از نظر دولت اهمیت ویژه ای دارد.

ارزش افزوده دلالت بر مالیات محصول دارد که طی فرآیند تولید آن تعیین میشود.بدین جهت که در هر یک از مراحل تولید کالا ، توسط کاری که بر روی آن انجام می شود و موادی که به آن اضافه می شود ارزش آن را بالاتر می برد.

مطابق با قوانین مالیاتی کشور ، ارگان ها مکلف هستند مالیات مربوط به ارزش افزوده را طی هر مرحله پرداخت نمایند.

طبق ماده 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده : در این قانون ، ارزش افزوده فرق بین ارزش کالاها و خدمات تحصیل شده یا خریداری شده در یک دوره را نشان می دهد.

قانون های مالیاتی شرکت هایی با مسئولیت کم

کلیه حقوق ارگان ها و درآمد حاصل از فعالیت های سودآور سایر اشخاص حقوقی که از ایران یا خارج از ایران به دست می آید ، بعد از تعیین زیان های ناشی از منابع غیرمعاف و کم کردن معافیت های تعیین شده،  به جز مواردی که مطابق قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد شامل مالیات به نرخ 25% می باشد. شرکت های سهامی عام در برابر مسئولیت محدود دارای امتیازاتی می باشند.

برتری که شرکت های سهامی عام در مقابل با شرکت هایی که مسئولیت کم دارند این می باشد که شرکت هایی که سهام آنها از طرف هیات پذیرش بورس برای معامله در بازار بورس قبول شده اند از سال قبولی آنها تا سالی که ازلیست نرخ ها در بورس حذف نشده اند برابر 10 درصد مالیات آنها کم می شود و معادل 5.22 درصد تقبل می شود.

پیشنهاد میکنیم مقاله ی تهیه صورت های مالی در سال 1401 را از دست ندهید.

قانونهای مالیاتی شرکت سهامی خاص

این ارگان ها باید به میزان درصد از کلیه درآمد خود را به صورت مالیات شرکت در نظر بگیرند و پرداخت کنند و از کلیه درآمد مشمول مالیات ، بعد از کم کردن 10 درصد ، با نمایش اظهارنامه مالیاتی و محاسبات دقیق می توانید مالیات متفاوتی بپردازید.

انواع اشخاص حقوقی معاف از مالیات

افراد مشمول مالیات مطابق زیر می باشند:

  • موسسات دولتی
  • وزارت خانه ها
  • دستگاه هایی که تامین هزینه آنها، به طور کامل از جانب شهرداری یا دولت انجام می شود.

قانون های مالیاتی شرکت های تعاونی

همانند سایر ارگان ها ، شرکت های تعاونی موظف به پرداخت مالیات بر درآمد و تولید دفاتر قانونی می باشند.

شرکت های تعاونی طبق قانون های مالیاتی ملزم به تکمیل فرم اظهارنامه مالیاتی به صورت سالیانه می باشند و آن را به اداره امور مالیاتی تحویل دهند.

مدیران شرکت های تعاونی دارای مسئولیت ضمانتی در حوزه پرداخت مالیات شرکت های تعاونی می باشند. آخرین مدیر باید قبل از رفتن ، موظف به تکمیل اظهارنامه دارایی کند. همچنین آن را به اداره مالیاتی تحویل دهند. زمانی که که این وظیفه را به درستی انجام ندهد، موظف به پرداخت مالیات و جریمه می شوند.

نیکان حسابرس یک شرکت حسابداری مالیاتی می باشد که در حوزه امور مالیاتی فعالیت می کند.

این شرکت می تواند در زمینه های تهیه و تنظیم گزارشات فصلی ، اصلاح پرونده های مالیاتی و دفاع مالیاتی ، تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و… شما را در امور مالیاتی مشاوره و راهنمایی دهد.

برای دریافت مشاوره رایگان با ما در ارتباط باشید.

نوشته پیشین
بررسی جرایم مالیاتی با نیکان حسابرس
نوشته بعدی
آشنایی با خدمات مالیاتی در سال 1401

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید