حسابرسی عملیاتی

در مورد حسابرسی عملیاتی بیشتر بدانید

مسئولیت اداره طرح ها، برنامه و سازمان ها بر عهده مدیران اجرایی می باشد. مدیران اجرایی در جهت دست یابی به اهداف سازمانی و جلب رضایت مشتریان خود وظایف مختلفی را برعهده دارند. اگر می خواهید در مورد حسابرسی عملیاتی بیشتر بدانید تا انتهای مقاله ما را همراهی کنید.

مفهوم حسابرسی عملیاتی

امروزه مدیران مسئول در تلاش هستند که به وظایف خود نظارت کامل را داشته و در مسائل و چالش های پیش روی خود مسلط باشند. بنابراین آن ها از خدمات کارشناسان و متخصصان خارج از سازمان نیز برای موفقیت های روز افزون بهره می برند.

حسابرسی عملیاتی به فرآیند منظم ارزیابی اثربخش، کارایی و صرفه اقتصادی، عملیات سازمان و گزارش نتایج ارزیابی همراه با پیشنهادهای عملی برای بهبود عملیات گفته می شود.

حسابرسی عملیاتی - نیکان حسابرس

مزایای حسابرسی عملیاتی

  • شناسایی اهداف و سیاست های سازمان که تاکنون تعریف نشده باقی مانده است
  • ارزیابی مستقل عملیات
  • شناسایی راه کارهای جایگزین
  • تشخیص توانایی ها و فرصت ها به منظو سودآوری و افزایش درآمدها
  • شناسایی مشکلات و نقاط ضعف و عوامل ایجاد آن ها
  • ارزیابی اثربخشی سیستم های برنامه ریزی و کنترل مدیریت

پیشنهاد میکنیم مقاله ی تهیه صورت های مالی در سال 1401 را مطالعه کنید.

حوزه فعالیت های حسابرسی عملیاتی

اگرچه دامنه حسابرسی عملیاتی صرفاً به بررسی عملیات مالی محدود نمی شوند و موضوع های مختلفی از جمله مدیریت منابع انسانی تا سیستم اطلاعات مدیریت، فعالیت های تحقیق و توسعه برای تولید محصول، تولید یا بازاریابی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. همچنین میزان رضایت مشتریان نیز ارزیابی می شود.

معمولاً در حسابرسی عملیاتی به بررسی سیستم کنترل های داخلی و سیستم های عمده و اصلی تاکید می شود که برای دست یابی به اهداف سازمانی مفید است.

شباهت حسابرسی عملیاتی و مالی

حسابرسی عملیاتی و مالی در بسیاری از مراحل از جمله موارد زیر مشابه یکدیگر هستند

  • برنامه ریزی و کنترل
  • شناسایی، تجزیه و تحلیل و مستند سازی
  • گزارشگیری نتایج
  • تدوین و ارائه پیشنهادات

شناسایی روش در حسابرسی عملیاتی

حسابرسی عملیاتی دارای فرآیند منظم است. روش شناسی حسابرسی عملیاتی به گونه ای است که در هر مرحله باید نظرات مدیریت واحد مورد رسیدگی دریافت و موضوعات پس از مذاکره با مدیران ارائه می شود.

برای مشاوره با تیم متخصص نیکان حسابرس با ما تماس بگیرید.

تعیین هدف های کلی‌ در حسابرسی عملیاتی

حسابرسی عملیاتی ممکن است مشتمل بر ارزیابی‌ عملکرد، شناسایی فرصت هایی برای بهبود عملیات، ارائه پیشنهادهایی برای بهبود عملیات یا لزوم انجام بررسی ها و اقدامات بیشتر باشد.
تدوین هدفهای حسابرسی، قبل از انجام هرکاری  بسیار مهم است. در صورتی که هدف های مذکور به‌ طور روشن تدوین شود، مبنای مناسبی جهت انجام عملیات حسابرسی خواهد بود و به عنوان خطوط راهنمای حسابرسان تلقی می‌شود.

حسابرسی عملیاتی - حسابداری مالیاتی

گردآوری اطلا‌عات مربوط به حسابرسی عملیاتی

بررسی های اولیه و شناسایی مقدماتی حوزه‌های دارای  ریسک بالا‌ یا مشکل آفرین‌ اطلا‌عاتی که در این مرحله گردآوری می ‌شود و بررسی های اولیه انجام شده باید بتواند مبنای مناسبی را برای تدوین طرح کلی حسابرسی فراهم کند. با استفاده از نتایج حاصل از گردآوری اطلا‌عات و بررسی های اولیه، حسابرس باید قادر شود حوزه‌های مهم، مخاطره‌آمیز و حساس را به‌ طور مقدماتی شناسایی کند.

شناسایی نهایی حوزه‌ های دارای  ریسک بالا‌ یا مشکل آفرین و فراهم کردن شواهد کافی در این خصوص، در مراحل بعدی صورت خواهد گرفت. منظور از حوزه‌های دارای  ریسک بالا‌، حوزه‌ها یا فعالیتهایی است که احتمال تحقق هدف های آنها پایین است.

تدوین طرح کلی حسابرسی‌

فرآیند تدوین طرح حسابرسی باید به نحو مناسب برنامه ‌ریزی شود، به ‌طوری ‌که بتوان از انجام اثربخش آن اطمینان حاصل کرد. برنامه‌ ریزی یعنی تدوین طرح کلی حسابرسی و طرح های تفصیلی برای انجام مراحل مختلف عملیات حسابرسی.

درک و مستند سازی کنترل ها و شرایط موجود

در این مرحله با در نظر گرفتن تعریف کاربردی هدف های کنترل داخلی و آگاهی از ریسک های بالقوه دست یابی به هدف های یاد شده و با استفاده از پرسش نامه های کنترل داخلی و اطلاعات گردآوری شده در مراحل قبلی، حسابرس در موقعیت مناسبی برای درک و مستندسازی کنترل ها و شرایط موجود قرار دارد و به آسانی قادر است پرسش های شفاف و آگاهانه ای را مطرح کند.

ارزیابی کنترل ها و شرایط موجود

در این مرحله باید کنترل های مناسب موجود و شرایطی که وجود ندارند و یا مناسب نیستند مشخص شوند. حسابرس قادر است این کار را با استفاده از اطلاعاتی که در مراحل قبلی به دست آورده و همچنین با مطالعه کنترل های مستند شده، قوانین و مقررات مربوط و بهره گیری از تجربیات حرفه ای خود و سایر معیارهای سنجش مناسب انجام دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر، پیشنهاد می کنیم مقاله تعیین نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 1401 را نیز مطالعه کنید.

شناسایی نهایی حوزه های دارای ریسک بالا

با توجه به هدف های کلیه فعالیت های مهم واحد مورد رسیدگی و زیرفعالیت های مربوط و همچنین عوامل ریسک دستیابی به هدف های مذکور که در مراحل قبل مشخص شده است، سطح ریسک دستیابی به هدف های فعالیت های مهم ، با استفاده از نتایج حاصل از رسیدگی های انجام شده در مراحل قبلی و قضاوت حرفه ای حسابرس، تعیین می شود.

سپس فعالیت هایی که دارای ریسک متوسط و بالا تشخیص داده می شوند، به عنوان حوزه های دارای ریسک بالا یا مشکل آفرین شناسایی می شوند.

تعیین اولویت ها

علاوه بر سطح ریسک دست یابی به اهداف فعالیت ها، میزان وزن یا اهمیت ریسک ها نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد. سپس با استفاده از سطح ماتریس ریسک و اهمیت آن، حوزه ای که در بالاترین سطح اولویت قرار دارد مشخص می شود.

تکمیل یافته های حسابرسی

پس ازانتخاب حوزه یا حوزه های دارای ریسک بالا جهت بررسی عمیق تر و تجزیه و تحلیل بیشتر، یافته های حسابرسی در حوزه های تعیین شده لازم است از لحاظ موارد فوق تکمیل شود: شناسایی نتایج عملکرد یا وضعیت واقعی، شناسایی معیارها، شناسایی علل نارسایی ها، تعیین آثار و غیره

تدوین پیشنهادها

معمولاً تکمیل موفقیت آمیز عملیات حسابرسی بستگی به ارائه پیشنهادهایی برای انجام اقدامات اصلاحی جهت بهبود وضعیت نامساعد جاری دارد. پیشنهادها باید به طور منطقی به شرح علت وجود وضعیت نامساعد کنونی، علل مهم و اقداماتی که برای جلوگیری از تکرار آن باید صورت گیرد، بپردازد. پیشنهاد های حسابرس باید قابل اجرا و منطقی باشد تا مدیریت به آسانی مزایای بکارگیری آن ها را دریابد.

گزارش به مدیریت

به عنوان نتیجه نهایی کار حسابرس، از حساسیت و اهمیت بالایی برخوردار است.  چنانچه گزارش حسابرسی به نحو مناسب تهیه نشود، یقیناً هدف حسابرسی تامین نخواهد شد. حسابرسان باید هدف حسابرسی، دامنه رسیدگی، روش اجرای عملیات، یافته های با اهمیت و پیشنهادهای عملی خود را به طورکتبی و به موقع گزارش کنند.

با مشاوره شرکت نیکان حسابرس حسابرسی عملیاتی شرکت خود را به خوبی انجام دهید!

شرکت حسابداری نیکان حسابرس ، با سابقه چندین ساله در زمینه ارائه خدمات مالیاتی، مشاوره مالیاتی، پیگیری پرونده های مالیاتی و غیره فعالیت می کند. هدف این شرکت این است تا با انجام امور مالیاتی برای تمام شرکت های حقیقی و حقوقی، اعتماد و رضایت شما را جلب کند.

نوشته پیشین
شرایط حسابرسی مدارک ناقص در سال 1401
نوشته بعدی
آشنایی با فرآیند حسابرسی داخلی در سال 1401

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید