حسابدار مالیاتی

حسابدار مالیاتی کیست؟

حسابداری مالیاتی، یکسری خدمات حسابداری است که توسط حسابدار مالیاتی یا شرکت‌های حسابداری مانند شرکت نیکان حسابرس ارائه می‌شود.

حسابداری مالیاتی، به بررسی صورت‌های مالی عمومی نمی‌پردازد، بلکه تمرکز آن بیشتر روی مالیات، حسابداری و حسابرسی روی امور مالیاتی است.

بنابراین در همین راستا شرکت‌های حسابداری مالیاتی به افراد و شرکت ها کمک می‌کنند که بتوانند اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت دقیق تهیه و تنظیم کرده و تمام استانداردهای قانونی را رعایت کند. آنها همچنین از دانش خود در مورد قوانین مالیاتی برای کمک به مشتریان برای افزایش پس‌انداز و اجتناب از مجازات استفاده می‌کنند.

شرکت‌های حسابداری مالیاتی برای تهیه اسناد اظهارنامه مالیاتی که از قوانین و مقررات پیروی می‌کنند با صاحبان کسب و کار همکاری می‌کنند.

حسابداری مالیاتی

صاحبان کسب و کار برخی از حسابداران مالیاتی را به صورت ثابت استخدام می‌کنند. برخی دیگر از خدمات حسابداری مالیاتی شرکت‌های حسابداری استفاده می‌کنند. همچنین سازمان های دولتی، شرکت های بیمه و شرکت های خدمات مالی نیز حسابداران مالیاتی را استخدام می کنند.

خدمات حسابداری مالیاتی عبارت از انجام حسابرسی، ارائه مشاوره در زمینه سرمایه گذاری و مدیریت دارایی و توسعه برنامه های مالی است.

برای آگاهی بیشتر مقاله فرار مالیاتی و جریمه های وضع شده در سال 1401 پیشنهاد می‌شود.

حسابدار مالیاتی

وظایف حسابدار مالیاتی

حسابداران مالیاتی برای تهیه اسناد اظهارنامه مالیاتی که از قوانین و مقررات پیروی می‌کنند با شرکت یا سازمان‌ها همکاری دارند. قبل از زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی، حسابداران به صاحبان کسب و کار کمک می‌کنند تا برنامه‌ای برای رسیدن به اهداف مالی موردنظر خود ایجاد کنند.

حسابدار مالیاتی اغلب در طول زمان مالیات ساعات بیشتری کار می کنند. وظایف حسابدار مالیاتی شامل این موارد است:

ـ بررسی صورت‌های مالی: حسابدار مالیاتی باید از مدیران بخواهد تا تصویر روشنی از وضعیت مالی ارائه دهند. همچنین باید به طور کلی صورت‌های مالی مربوط به شرکت را بررسی کند تا دقیق ترین دید را از امور مالی مشتری به دست آورد. او باید مطمئن شود که همه امور مالی با قوانین و مقررات مالیاتی مطابقت دارد.

ـ مدیریت هزینه‌ها: یکی از مسئولیت های اصلی حسابدار مالیاتی کمک به صاحبان کسب و کار خود در صرفه جویی در هزینه و پایبندی به بودجه مناسب است. حسابداران باید به مدیران در افزایش درآمد و بهبود سودآوری کمک کنند. این وظیفه شامل توضیح چگونگی تأثیر تغییرات درآمد بر اظهارنامه مالیاتی مشتریان است.

 ـ سازماندهی سوابق مالی: همراه با تهیه اسناد اظهارنامه مالیاتی، حسابدار مالیاتی باید به مدیران شرکت کمک کند تا سوابق مالی شخصی خود را سازماندهی کند. حسابدار مالیاتی باید اطلاعات شرکت ها را نگهداری کند تا در صورت لزوم بتوانند به آن دسترسی داشته باشد.

 ـ محاسبه مالیات: حسابدار مالیاتی، مالیاتی را که صاحبان کسب و کار باید بپردازند، محاسبه و اظهارنامه مالیاتی را آماده ‌کند. او باید شرکت یا سازمان را از هرگ ونه بازپرداخت یا مانده بدهی مطلع کند و مطمئن شود که مدیران از جریمه برای مهلت‌های از دست رفته، اجتناب کنند.

ـ بازرسی سیستم‌های حسابداری: حسابدار مالیاتی موفق باید سیستم‌های حسابداری را بررسی کند تا مطمئن شود تا حد امکان کارآمد و موثر است. انجام این کار به حسابداران اجازه می‌دهد تا هر گونه مشکل یا خطا را تصحیح کنند.

ـ ارتباط با مدیران: افراد و صاحبان مشاغل دوست دارند در جریان روند اظهارنامه مالیاتی قرار گیرند. همچنین برای مدیران مهم است که فرایند تشکیل پرونده را درک کنند و بدانند که چه زمانی اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه دهند. حسابدار مالیاتی باید با مدیران ارتباط برقرار کند و اطلاعات به موقع را در اختیار آنها قرار دهد.

مهارت‌های کلیدی حسابدار مالیاتی

تسلط بر قوانین مالیاتی: کارشناسان حسابداری مالیاتی بر قوانین و مقررات مالیاتی تسلط کامل دارند؛ زیرا باید بتوانند آن را برای صاحبان کسب و کار اعمال کنند. همچنین آنها در مورد قوانین مالیاتی به روز هستند

بهترین روش حسابداری مالیاتی: کارشناسان حسابداری مالیاتی مسیرهای رو به جلو را بر اساس داده‌های خام ترسیم می‌کنند. این فرایند بر اساس بهترین شیوه‌های حسابداری ایجاد می‌شود.

نرم افزار حسابداری: حسابداران به طور فزاینده‌ای به نرم‌افزارهای تخصصی و ابزارهای فناوری ابری متکی هستند. کارشناسان حسابداری مالیاتی نیز از تسلط بر نرم‌افزارهای حسابداری عمومی و مالیاتی سود می‌برند.

مدیریت دارایی: افراد و سازمان‌ها برای مشاوره در مورد چگونگی کاهش بار مالیاتی خود به متخصصان مالیاتی وابسته هستند. به این ترتیب، برتری در مدیریت استراتژیک دارایی یک مهارت کلیدی برای کارشناسان مالیاتی است.

اعداد پیشرفته: مانند همه کارکنان حسابداری، کارشناسان مالیاتی با حجم زیادی از داده‌ها کار می‌کنند. متخصصان مالیاتی در برخورد با اعداد و پیامدهای واقعی آن احساس راحتی می‌کنند.

مدیریت زمان: اکثر متخصصان حسابداری مالیاتی در زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی بسیار مشغول هستند. آنها به خوبی زمان را مدیریت می‌کنند. این مورد یکی از مهارت مهم هر حسابدار مالیاتی است که باید بتواند زمان را مدیریت کند و در زمان مشخص اظهارنامه را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهد.

برای آگاهی بیشتر مقاله محاسبه مالیات با ضرایب مالیاتی در سال 1401 پیشنهاد می‌شود.

حسابدار مالیاتی

همکاری و کار تیمی: کارشناسان حسابداری مالیاتی به طور منظم با مشتریان خود برای شفاف‌سازی جزئیات مالی و ارائه مشاوره در تعامل هستند. یک چشم‌انداز مشارکتی به متخصصان کمک می کند تا جنبه بین فردی وظایف خود را مدیریت کنند.

توجه به جزئیات: در حسابداری مالیاتی، اشتباهات کوچک می تواند منجر به بدهی و مجازات‌های بزرگ شود. این حرفه جایی برای خطا ندارد. بنابراین همه جزئیات باید مورد بررسی کامل قرار گیرد.

خدمات حسابدار مالیاتی

شرکت‌های حسابداری مالیاتی مانند شرکت نیکان حسابرس یا کارشناسان حسابدارن مالیاتی می‌توانند به شرکت‌های مختلف در زمینه امور مالیاتی مشاوره دهند.

حسابداران عمومی می‌توانند به صاحبان کسب و کار در مورد مسائل مربوط به مالیات مشاوره دهند؛ ولی شرکت‌های حسابداری و کارشناسان حسابدار مالیاتی از روش های اثبات شده برای کمک به مدیران برای کاهش بار مالیاتی خود استفاده می‌کنند. مشاوره مالیاتی مستلزم برنامه‌ریزی استراتژیک و دانش و تسلط کامل بر قوانین مالیاتی است.

مشاوران مالیاتی باید نحوه مدیریت دارایی‌ها را برای بهبود نتایج مالیاتی بدانند. همچنین آنها باید بدانند که چگونه انتخاب‌های مالی بر مالیات تأثیر می گذارد و چگونه مسائل مالیاتی را به زبان ساده توضیح دهند.

سوالات متداول

حسابدار مالیاتی چیست؟

حسابدار مالیاتی، متخصص مالی است که در تهیه اسناد مالیاتی و مشاوره به مدیران شرکت‌ها در امور مالیاتی تخصص دارد. حسابدار مالیاتی توصیه‌هایی در مورد نحوه مدیریت دارایی‌ها و زمان تراکنش‌های مالی برای کاهش بدهی‌های مالیاتی ارائه می‌دهد.

آیا مشاوران مالیاتی، حسابدار هستند؟

برخی از مشاوران مالیاتی، حسابدار هستند و برخی نیز حسابدار نیستند. به جای استفاده از حسابداران، کارفرمایان می توانند از خدمات شرکت‌های حسابرسی استفاده کنند. ممکن است مشاوران مالیاتی دارای سوابق تحصیلی در ترکیبی از حسابداری، حقوق و امور مالی باشند.

خدمات حسابداری و مالیاتی 

امروزه گزارش صورت‌های مالی و مالیات بر درآمد و کسب‌وکار از دغدغه‌های بیشتر شرکت‌ها و سازمان است. همه صاحبان کسب و کار به دنبال این هستند تا درآمد بالایی داشته باشند، ولی مالیات کمتری پرداخت کنند. لازمه این کار استفاده از تجربه افراد متخصص در زمینه حسابداری مالیاتی است تا شما را در این زمینه راهنمایی کند.

بنابراین پیشبرد امور مالیاتی نیازمند مهارت و تخصص بالایی است و باید به صورت دقیق و منسجم انجام شود؛ زیرا در صورت وجود خطا در محاسبات و ارائه نکردن به موقع مدارک و مستندات به سازمان امور مالیاتی ممکن است با جریمه های سنگینی مواجه شوید.

به همین دلیل پیشنهاد می کنیم به دنبال یک مشاور مالیاتی با تجربه باشید تا با خیالی آسوده امور حسابداری شرکت خود را به او بسپارید.

در همین راستا شرکت حسابداری نیکان حسابرس، با چند سال سابقه در سازمان امور مالیاتی و با استفاده از نیروی متخصص و باتجربه در زمینه حسابداری، تمام خدمات حسابداری و مالیاتی شرکت‌ها، مالیات حقیقی، حسابداری مالیاتی و لایحه مالیات را برای شما انجام می‌دهد.

تیم متخصص نیکان حسابرس، با مشاوره رایگان شما را در راستای افزایش آگاهی از امور مالیاتی راهنمایی می‌کنند تا از پرداخت جریمه‌های مالیاتی شما جلوگیری کنند.

نوشته پیشین
تعریف حسابرسی و تفاوت آن با حسابداری
نوشته بعدی
فرار مالیاتی چیست و چه عواقبی را به دنبال دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید