خدمات مالیات بر شرکت‌ها

خدمات مالیات بر شرکتها

همه شرکتها به پرداخت مالیات ملزم می باشند که در صورت عدم پرداخت آن مشمول جریمه مالیاتی خواهند شد . انواع مالیات هایی که شرکتها باید پرداخت کنند شامل مالیات بر درآمد ، مالیات بر ارزش افزوده ، مالیات بر اموال و املاک ، مالیات بر عملکرد و مالیات های تکلیفی می باشد . تکمیل و ارائه اظهارنامه های مالیاتی در پایان هر فصل (سه ماه) باید توسط شرکتها انجام شود . برخی از شرکت ها این کار را به شرکت های خدمات حسابداری می سپارند. شرکت حسابداری نیکان حسابرس نیز یکی از شرکت های معتبر حسابداری و حسابرسی است که خدمات مالیات بر شرکتها را علاوه بر سایر خدمات حسابداری خود انجام می دهد .

قانون مالیاتی شرکت ها

کلیه شرکتها براساس اینکه در کدامیک از دسته ها قرار دارند مشمول قوانین مالیاتی همان دسته از شرکتها می شوند. این شرکتها باید صورت حساب های مالیاتی خود را به سامانه مودیان مالیاتی ارسال نمایند. دسته بندی شرکتها شامل شرکت های خدماتی ، شرکت های سهامی خاص ، شرکت های با مسئولیت محدود می شود . مالیات شرکت های خدماتی به این صورت محاسبه می شود که کلیه درآمدها پس از کسر زیان و معافیت ها شامل 25 درصد نرخ مالیات می شود . در شرکت های سهامی خاص 10 درصد کل درآمد بعنوان مالیات محاسبه می شود ولی بعد از کسر این 10 درصد بقیه طبق مالیات های مستقیم محاسبه می شود که البته اگر اظهارنامه مالیاتی مناسبی به سازمان امور مالیاتی ارائه شود می توان مالیات کمتری را پرداخت نمود. شرکت های با مسئولیت محدود نیز پس از کسر ضرر و زیانهای شرکت از مجموع درآمد شرکت و درنظر گرفتن معافیت های مالیاتی میزان مالیات 25 درصد محاسبه خواهد شد.

اظهارنامه مالیاتی شرکت

همه اشخاص حقوقی و صاحبان شرکت ها که مشمول مالیات هستند موظفند تا پایان تیر ماه سال بعد نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی خود اقدام کنند . عدم تنظیم و تسلیم اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی آنها را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد . اگر در زمینه تنظیم اظهارنامه مالیاتی و یا خدمات مالیات بر شرکتها سوالاتی دارید می توانید از کمک و مشاوره کارشناسان تیم خبره نیکان حسابرس استفاده کنید .