ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
مالیات در همه کشورها یک نوع هزینه اجباریست که سازمان امور مالیات برای تامین مخارج دولتی و عمومی از اشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت می نماید . مالیات انواع گوناگون دارد که یکی از انواع آن مالیات بر ارزش افزوده است . تکمیل و ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نظیر دیگر مالیات ها اجباری است و عدم پرداخت آن می تواند موجب جریمه برای شخص حقیقی یا حقوقی گردد . در واقع به تعریف قانون (ماده 1 قانون مربوط به مالیات و ارزش افزوده مصوبه 1400) مالیات بر ارزش افزوده عبارتند از ما به التفاوت مبلغ مالیات و عوارض فروش با خرید در یک دوره معین است . این مالیات و عوارض شامل عرضه کالا و ارائه خدمات مشمول مالیات و همچنین خرید کالا و دریافت خدمات مشمول مالیات و عوارض است .
در سال های گذشته تنها راه تکمیل اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مراجعه حضوری به سازمان امور مالیات بود و تکمیل اظهارنامه و پرداخت مبلغ به صورت حضوری انجام می شد در حالی که امروزه همه این فرآیندها از طریق آنلاین و ورود به سامانه سازمان امور مالیات امکان پذیر است .
چنانچه شما مودی محترم قصد پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خود را دارید با مراجعه به سامانه evat.ir با تکمیل مشخصات و دریافت شناسه قبض و پرداخت می توانید از طریق درگاه های بانک ملی نظیر ATM ، اینترنت بانک ، موبایل بانک و POS اقدام به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خود نمایید .
مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده بر طبق دوره های مالیاتی است که هر سه ماه یکبار صورت می گیرد و طبق فصل های سال شمسی می باشد . مودی مالیاتی نهایتا تا پایان ماه دوره مالیاتی موظف است مالیات آن دوره را پرداخت نماید . با این وجود افرادی که موفق به پرداخت مالیات و عوارض خود در مهلت تعیین شده نشده باشند ، سازمان امور مالیات یک مهلت 15 روزه بعد از پایان فصل هم برای آنها قرار داده تا نسبت به ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده خود اقدام کنند و مشمول جریمه نگردند .
چنانچه مودیان مالیاتی در مهلت مقرر نسبت به پرداخت مالیات و عوارض خود اقدام نکنند طبق ماده 19 قانون مالیات های مستقیم جریمه 2 درصدی در ماه برای آنها تعیین می شود . برای دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه و دریافت مشاوره های مالیاتی می توانید با شرکت حسابداری نیکان حسابرس تماس بگیرید .