صرفه جویی در مالیات

استفاده به صورت عمدی از هزینه مالیات به منظور جبران در درآمد مشمول مالیات را سپر مالیاتی می گویند که هدف از آن حذف یا به تاخیر انداختن بدهی مالیاتی می باشد و می تواند مالیات یک کسب و کار را به صورت چشمگیری کاهش دهد.

صرفه جویی در مالیات

سپر مالیاتی

برخلاف افکار زیادی که در مورد سپر مالیاتی وجود دارد باید این نکته را در نظر داشته باشید که یک نوع استراتژی قانونی می باشد که به آن اجتناب از مالیات نیز گفته می شود ولی در مقابل عملکردی به عنوان فرار مالیاتی وجود دارد که براساس عدم گزارش ، اظهارنامه مالیاتی و یا پنهان کردن درآمد می باشد که چشم پوشی از پرداخت آن عواقب و مجازات هایی را نیز به همراه خواهد داشت.

صرفه جویی در مالیات با استفاده از سپر مالیاتی

همانطور که اشاره شد یک استراتژی مالیاتی می باشد که در این روش با فعالیت ها و خریدهای صورت گرفته سبب کسر مالیات می شود همچون کمک های خیرخواهانه و وام مسکن از نمونه های صرفه جویی در مالیات می باشد که شرکت های می توانند با وجود برخی از محدودیت ها کمک های خیرخواهانه ای را انجام دهند و وام مسکن نیز یک نوع سپر مالیاتی برای مشاغل و افراد می باشد پرداخت وام مسکن قابل کسر نمی باشد.

سپر مالیاتی مزیت هایی نیز دارد که به عنوان مثال می توان به افزایش تجارت به علت کاهش بدهی مالیاتی اشاره کرد. به طور کلی می توان گفت که سپر مالیاتی به صورت چشمگیری مالیات مشاغل و کسب و کار را می تواند کاهش دهد و می توانید با استفاده از روش های وام، کارهای خیرخواهانه و برخی موارد دیگر مالیات خود را به روش های قانونی کم کنید.

صرفه جویی مالیاتی

برای کسب اطلاعات بیشتر و تنظیم اظهارنامه مالیاتی خود با شرکت نیکان حسابرس در ارتباط باشید. همچنین ما را در اینستاگرام دنبال کنید.