تنظیم اظهار نامه مالیاتی

اظهارنامه های مالیاتی اگر توسط سازمان امور مالیاتی در اختیار مودیان قرار داده شود و یا به صورت خود اختیاری باشد، کارنامه مالی می باشد که هرساله، مشمولین مالیات چه افراد حقیقی و چه افراد حقوقی برای محاسبه مالیات خود به سازمان امور مالیاتی تقدیم می کنند.

براساس ماده یک قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقیقی و حقوقی که موظف به پرداخت مالیات می باشند، نام برده شده است که عبارتند از:

  • تمامی مالکین اعم از افراد حقیقی و یا حقوقی نسبت به اموال و یا املاک خود در ایران.
  • اشخاص حقوقی که چه در ایران و چه در خارج از کشور درآمدهایی را دارند.
  • افرادی که مشمول پرداخت مالیات نمی باشند.
  • اشخاص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که چه در ایران و چه در خارج از کشور به دست می آورند.
  • اشخاص حقیقی ایرانی که مقیم خارج از کشور می باشند و درآمدهایی از داخل کشور ایران دریافت می نمایند.
  • اشخاص غیرایرانی (حقیقی و حقوقی) براساس درآمدهایی که در ایران به دست می آورند.

در این بین نیز سازمان و موسساتی نیز وجود دارند که مشمول پرداخت مالیات نمی باشند که عبارتند از:

موسسات دولتی و وزارتخانه ها

دستگاه هایی که بودجه آن ها توسط دولت تامین می شود.

شهرداری ها

تمامی مواردی که ازسمت حضرت امام خمینی و یا مقام معظم رهبری مجوز داشته باشند و براساس نظر مقام معظم رهبری.

منظور از تنظیم اظهار نامه مالیاتی توسط شخص

تمامی افراد حقیقی و حقوقی یاد شده بالا موظف می باشند که اظهارنامه های مالیاتی خود را تنظیم و ارائه دهند که بر این اساس مودیان مالیاتی شامل دو دسته می باشند که به شرح زیر می باشد:

مودیان حقیقی

ارائه اظهارنامه های الکترونیکی برای این دسته از افراد نیز تنها در صورت تکمیل ثبت نام الکترونیکی میسر می باشد. برای واحد هایی که مشارکتی می باشند برای عملکرد سال جاری تکمیل یک اظهارنامه مالیاتی کافی می باشد و نیاز به اظهارنامه مالیاتی انفرادی برای تمامی شرکا نمی باشد.

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد می کنیم: تنظیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی

مودیان حقوقی

ارائه اظهارنامه های مالیاتی الکترونیکی برای این افراد تنها با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور و کدرهگیری پیش ثبت نام می باشد. به همین علت برای مودیان حقوقی ضرروی و لازم می باشد که نسبت به تکمیل ثبت نام و رفع ایرادات اقدام نمایند.

اظهارنامه مالیات

برای کسب اطلاعات بیشتر و تنظیم اظهار نامه مالیاتی خود با شرکت نیکان حسابرس در ارتباط باشید. همچنین ما را در اینستاگرام دنبال کنید.