اعتراض مالیاتی چیست

اعتراض مالیاتی

اعتراض مالیاتی چیست ؟و چگونه می توان نسبت به مالیات اعتراض کرد؟

اگر با میزان مالیاتی که برای شما در نظر گرفته شده است، مخالف هستید، می‌توانید اعتراض کتبی خود را به اداره امور مالیاتی منطقه خود ارائه کنید. همچنین می توانید درخواست تعویق پرداخت آن را داشته باشید.

چگونگی اعتراض مالیاتی

نامه ای که در آن اداره مالیات به شما می گوید چقدر باید بپردازید، ارزیابی نامیده می شود. در این نامه اطلاعاتی در مورد نحوه اعتراض خواهید یافت. شما باید توضیح دهید که چرا اعتراض می کنید. سپس اطمینان حاصل کنید که اعتراض شما در زمان مشخص شده (حداکثر 30 روز بعد از نامه ارزیابی) و به موقع در اداره امور مالیاتی به ثبت می رسد. معمولا روند پاسخگویی به این موارد در طول 6 هفته پس از تاریخ ارزیابی است.

نحوه ثبت اعتراض نیز در سایت سازمان امور مالیاتی توضیح داده شده است و تنها به صورت الکترونیکی مورد پذیریش است.

برای تنظیم اظهارنامه مالیاتی خود با شرکت حسابداری نیکان حسابرس تماس بگیرید.

اعتراض مالیاتی چگونه است
اعتراض مالیاتی نیکان حسابرس

مدت زمان مشخص برای پرداخت مالیات

در اعتراض خود قسمتی از ارزیابی را که با آن مخالف هستید، مشخص کنید. اداره مالیات منطقه اعتراض شما را به عنوان درخواست تعلیق پرداخت می داند. همچنین در صورت مخالفت با بخشی از کل مبلغ، می توانید فقط برای آن قسمت اعتراض کنید؛ ولی باید تمام یا بقیه مبلغ را به موقع پرداخت کنید تا مشمول جریمه نشوید.

با پرداخت مالیات در مدت زمان پرداخت اولیه می توانید از پرداخت جریمه برای نپرداختن مالیات خودداری کنید. در صورت اثبات صحت اعتراض، مبلغی را که با آن موافق نبودید، به شما بازگردانده خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره با نیکان حسابرس تماس بگیرید.

ثبت اعتراض مالیاتی و پاسخ به آن

اداره امور مالیاتی معمولاً ظرف 6 هفته پس از دریافت اعتراض شما تصمیمی را صادر می کند. همچنین اداره امور مالیاتی می تواند در صورت نیاز به زمان بیشتر، مدت تصمیم گیری را تمدید کند.

ثبت اعتراض مالیاتی و رد آن

رد اعتراض مالیاتی و درخواست تجدیدنظر

اگر اداره مالیات اعتراض شما را رد کرد، می توانید درخواست تجدید نظر ارائه دهید. این به معنای شروع یک روند قانونی دیگر است. توجه داشته باشید که اگر دادگاه تجدید نظر شما را دوباره رد کند، باید مالیات در نظر گرفته شده را به همراه جریمه آن به طور کامل بپردازید.